Görülmüştür full film Lfs grafik yaması

Geliştirme ödeneği hesaplama


panda sahiplenme. Geliştirme ödeneği bir yıl uzatıldı. aşağıdaki tabloda 7 bölgeden seçilen 7 ilde görev yapmakta olan profesör, doçent, yardımcı doçent, öğretim görevlisi, araştırma görevlilerinin geliştirme ödenekleri gösterilmiştir. dereceden aylık alanlarda % 130 2. geliştirme ödeneği nasil hesaplanir? betasus giriş. pashagaming facebook. dereceden aylık alanlarda % 104 6. forumlar kaynaklar mutemet programları diğer programlar diğer derecelerden aylık alanlar % 98 hesaplama usulü: en yüksek devlet memuru aylığı x üniversite ödeneği oranı ( % ). tarot öğrenmek.

bu tutarlar ek gösterge ve ödemeye esas aylığa göre küçük farklılıklar gösterebilmektedir. geliştirme ödeneği hesaplama tablosu by hasip ağırçelik toplu sözleşme madde 31: 2914 sayılı yükseköğretim personel kanununa tabi olarak kadrolu çalışan öğretim görevlilerine daha önceden diğer öğretim elemanlarına nazaran yüzde % 50 olarak ödenen geliştirme ödeneği oranın % 60 olarak ödenmesine karar verilmiştir. dereceden aylık alanlarda % 110 4. geliştirme ödeneği hesaplama usulü: ( d/ k gösterge puanı x ek gösterge puanı ) x maaş katsayısı x geliştirme ödeneği oranı program 14 yada 17 günlük fark hesaplaması yapabilmektedir. geliştirme ödeneği hesaplama usulü: ( d/ k gösterge puanı x ek gösterge puanı ) x maaş katsayısı x geliştirme ödeneği oranı - - - son yapılan değişiklik ile geliştirme ödeneği süresi bir ( 1) yıl uzatılmıştır. instagram hesap devre dışı bırakma. dereceden aylık alanlarda % 117 3.

bakanlar kurulu kararı karar sayısı : / 8681 ekli “ geliştirme ödeneği ödenmesine dair karar” ın yürürlüğe konulması; maliye bakanlığı’ nın tarihli ve 4299 sayılı yazısı üzerine, 2914 sayılı yükseköğretim personel kanunu’ nun 14 üncü maddesine göre, bakanlar geliştirme ödeneği hesaplama kurulu’ nca tarihinde kararlaştırılmıştır.


Contact: +14 (0)5489 556580 Email: [email protected]
Atala kimin eseri